Stichtende leden

Uitmuntend Limburg zou niet bestaan zonder haar stichtende leden. Zij hebben Uitmuntend Limburg opgericht en voorzien ons in de nodige werkingsmiddelen en expertise.

Limburg.net

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en zorgt voor afvalpreventie en inzameling binnen de 44 gemeenten in de provincie Limburg. De doelstelling van Limburg.net is eenvoudig: ze willen ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat. Afval dat toch niet vermeden kan worden, zamelen ze in en laten ze verwerken.

Om hun doelstellingen kracht bij te zetten, en de burgers (en bedrijven) te sensibiliseren en te motiveren om afval te reduceren, creëerden zij meer dan 10 jaar geleden de e-portemonnee. De e-portemonnee in zijn huidige vorm is een puntenwaarderingssysteem dat door Limburg.net en de lokale overheden wordt ingezet om burgers (en bedrijven) aan te zetten om deel te nemen aan duurzame acties.
Het nieuwe LimbU-project is een verzelfstandiging van de e-portemonnee van Limburg.net.

Provincie Limburg

Het provinciebestuur tekent al geruime tijd de krijtlijnen uit voor een ecologisch en sociaal duurzame provincie. De Provincie heeft grootse ambities rond het klimaat. Zo is er een roadmap om de provincie tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Een andere missie is alle Limburgers voorzien in een hoge levenskwaliteit, in een provincie waar het fijn is om te wonen en werken, en iedereen alle kansen geven om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De provincie steunt het LimbU project financieel en met expertise, en zal haar beleid kracht bij zetten door de gemeenschapsmunt als hulpmiddel in te zetten in het realiseren van haar beleidsdoelen.

RIMO Limburg

RIMO is een organisatie die samenlevingsopbouwprojecten heeft in heel Limburg. Hun projecten zijn kleinschalig, niet gericht op kwantiteit maar op kwaliteit. Ze ondersteunen en helpen kansengroepen in deze vier thema’s:
– Het versterken van buurten
– Samen ijveren voor wonen
– Versterken van onderwijs
– Verbeteren van dienstverlening

RIMO Limburg heeft tal van buurtwerkers en vrijwilligers die dagelijks het leven van kansengroepen proberen te verbeteren. RIMO zal de lokale munt inzetten in hun projecten om mensen en buurten te waarderen.

Het Belang van Limburg

Het Belang van Limburg, de Limburgse krant, ondersteunt het LimbU project als communicatie- en marketingexpert en helpt het project voldoende ruchtbaarheid te gegeven in de provincie.

FairFin

Muntuit

FairFin voert campagnes die Belgische banken en het publiek informeren en aanzetten om anders om te gaan met geld. Daartoe doet de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en brengt het duurzame bankproducten in kaart.

FairFin richtte in 2009 innovatieplatform Muntuit op met als doel kennis en ervaring rond complementaire muntsystemen samen te brengen en uit te breiden. FairFin deed met haar MuntUit platform het voorbereidende werk om de e-portemonnee te verzelfstandigen en om te vormen tot een volwaardige provinciale munt (LimbU). Intussen is Muntuit doorgegroeid tot dienstverlener en steunpunt voor gemeenschapsmunten in Vlaanderen en Brussel.