LimbU is een gemeenschapsmunt die alle Limburgse partijen, van overheden tot bedrijven en van verenigingen tot individuen, wil VERBINDEN om samen de handen in elkaar te slaan en te bouwen aan een groener en warmer Limburg.

Gemeenschapsmunt

LimbU is een ander soort geld. Ander geld maakt het mogelijk om andere afspraken met elkaar te maken over hoe het te verdienen en te besteden. Gemeenschapsmunten worden vandaag de dag in de hele wereld succesvol ingezet in domeinen waar het traditionele geld tekort schiet. Door de spelregels van de munt te veranderen, wordt de focus verlegd van bijvoorbeeld een globale economie naar lokale economie. Het Limburgse gemeenschapsmuntproject LimbU focust op deze drie domeinen: duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten/economie.

Co-creatie en participatie

Steeds meer mensen denken zelf na over wat de noden zijn van een buurt, een wijk, een gemeente, een bedrijf of een samenleving in het algemeen. De verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke veranderingen in deze wereld gezamenlijk dragen door samen te werken en het beste bij elkaar naar boven te halen, dat is co-creatie.

Dit is het domein waar de gemeenschapsmunt op inzet door burgers, overheden, organisaties en bedrijven te verenigen en te bouwen aan een “Uitmuntend Limburg”. De noden, dromen, visies, talenten, tijd en middelen van alle partijen samenbrengen en verbinden door de LimbU.

Doelstellingen en plannen omzetten in actie!

Ideeën, plannen en doelstellingen hebben we in overvloed. Deze omzetten in concrete actie is waar de uitdaging ligt, in het bijzonder in een samenleving met gedeeld burgerschap en co-creatie. Hoe bereiken we samen deze gezamenlijke doelstellingen? Uitmuntend Limburg heeft oplossingen ontwikkeld om te evolueren naar een participatief beleid.

Voor duurzame partners in Limburg is LimbU hét middel om maatschappelijke doelstellingen te vertalen naar concrete acties waaraan alle Limburgse partijen kunnen deelnemen. In de eerste fase zijn die partners de lokale overheden, de provincie en Limburgse intercommunales. Zij zetten hun beleid (waar dat valt onder de drie kernwaarden) om in participatieve acties waar betrokken burgers, verenigingen en organisaties aan deelnemen en op die manier helpen in de uitvoering van dat beleid. Voor hun bijdrage en betrokkenheid worden ze gewaardeerd met LimbU, de Limburgse mUnt met de grote U. Met deze slogan benadrukken we de inbreng van alle Limburgers onder het motto: dank U, LimbU!

“An idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea.” – Buddha

Noden, dromen en capaciteiten

Mensen stimuleren om actief te participeren bij duurzame- en gemeenschapsprojecten is niet altijd vanzelfsprekend. Een gemeenschapsmunt die mensen waardeert voor hun inzet en bijdrage kan een middel zijn om deze groep van participanten te vergroten.

Er zijn drie factoren die een gemeenschapsmunt met elkaar verbindt, en burgers aanzet om te participeren en co-creëren:

  • Noden

    Een gezamenlijke nood die een buurt of een groep mensen heeft en die hen met elkaar verbindt. Deze nood aanpakken en oplossen is het gezamenlijke doel. Denk bijvoorbeeld aan het opwaarderen en opknappen van een verloederde buurt.

  • Dromen

    De individuele dromen en wensen voor zichzelf en hun gezin. Denk hierbij aan kinderen laten sporten of muziek laten spelen of een moestuin hebben voor appartementbewoners.

  • Capaciteiten

    De noden en dromen realiseren door de (onderbenutte) talenten en kwaliteiten maar ook materiële hulpmiddelen in te zetten.

Onze drie kernwaarden

Samengevat is LimbU het gemeenschapsmuntproject om alle partijen in Limburg te betrekken bij het duurzaam en maatschappelijk beleid van lokale overheden, bedrijven en organisaties dat valt onder duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten. Onze visie m.b.t. deze drie kernwaarden lees je hier.