De drie types partners voor wie de LimbU meerwaarde creëert: uitgiftepartners, verzilverpartners en de deelnemers.

Uitgiftepartners

Uitgiftepartners geven LimbU uit. Zij hebben een beleid, een droom of een plan om verandering te creëren die aansluit bij de drie waarden van de LimbU. Een uitgiftepartner wil deze plannen concreet maken en ze handen en voeten geven. Die handen en voeten zijn van tal van mensen en organisaties die graag willen meedenken en meebouwen. Samen met vele Limburgse partijen realiseert een uitgiftepartner de plannen en doelen in een co-creatief proces. Als waardering voor de rol die een individu of organisatie speelt in het uitvoeringsproces, schenkt de uitgiftepartner een bepaald bedrag in LimbU.

Met het digitale LimbU-platform worden concrete acties gecreëerd die gelinkt zijn aan beleid, dromen of plannen. Een actie publiceren opent een poort naar ondersteuning, hulp en betrokkenheid van de hele LimbU-gemeenschap.

In de eerste fase van het LimbU-project is het aantal uitgiftepartners beperkt tot de Limburgse intercommunales, provincie Limburg en de steden en gemeenten. In een vervolgfase komen daar bedrijven en organisaties bij die bijvoorbeeld het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid meer draagkracht willen geven en willen ondersteunen met LimbU.

Verzilverpartners

Verzilverpartners zijn handelaars, bedrijven en organisaties die LimbU accepteren in ruil voor hun goederen of diensten. Verzilverpartners steunen het LimbU-project door hun deuren wagenwijd open te zetten voor alle mensen die zich actief inzetten. Een breed en toegankelijk verzilvernetwerk is noodzakelijk zodat iedereen zijn LimbU zo optimaal kan besteden. Dat kan op velerlei manieren en is individueel bepaald: boodschappen doen om in het noodzakelijke levensonderhoud te voorzien, met het gezin een extra dagje uit in Limburg of het volgen van bijscholing. Verzilverpartners zijn de brug tussen het individu die zijn kwaliteiten, tijd en energie heeft bijgedragen aan de gemeenschap, en de ontvangen LimbU kan verzilveren om onvervulde behoeften of dromen invulling te geven.

Om het aanbod voor alle Limburgers maximaal duurzaam en interessant te maken, zijn er de provinciale partners waar alle Limburgers terecht kunnen. In de domeinen beleving, vrije tijd, cultuur, (lokale) duurzame producten en deeleconomie zal er een provinciaal verzilvernetwerk zijn waar alle burgers terecht kunnen.

De lokale detail- en kleinhandel bedient alle inwoners van de eigen stad/gemeente. Dit verhoogt de betrokkenheid met de lokale middenstand, verkleint het aantal gereden kilometers, en ondersteunt het lokale centrumversterkende beleid dat veel steden en gemeenten vandaag voeren.

Mensen

Elke Limburger staat centraal in het LimbU-verhaal. De LimbU-gemeenschap is de warme, enthousiaste en gedreven motor om Limburg nog groener en warmer te maken. Onze baseline benadrukt dit met De Limburgse mUnt met de grote U, waar de U staat voor alle mensen die participeren. Dank U, LimbU!

In een volgende fase van LimbU voorzien we voor elke partij een persoonlijk vraag & aanbod uithangbord, waarmee elk individu zijn/haar vraag en aanbod bekend kan maken. Denk aan het aanbieden van hulp bij het invullen van de belastingaangifte, thuiswerkhulp of de vraag om wekelijkse boodschappen te doen of een lift naar het ziekenhuis. Het LimbU-portaal wordt zo ook een verzamelplaats waar individuele kwaliteiten en behoeftes elkaar vinden en met elkaar verbonden worden.