Veelgestelde vragen

Heb je een praktische, technische of inhoudelijke vraag? In het overzicht beneden hebben we de meest relevante vragen al beantwoord. Toch geen antwoord gevonden? Neem dan snel contact met ons op!

LimbU verdienen

Op je persoonlijke pagina die je ziet na het aanmelden, krijg je alle verdienacties te zien waar je aan kan deelnemen. Lees hier meer.
Afhankelijk van de actie is er een beperking op het aantal deelnames of het aantal te verdienen LimbU. Sommige acties zijn eenmalig, andere kunnen jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

LimbU besteden

Op je persoonlijke pagina die je ziet na het aanmelden, kan je eenvoudig alle verzilverpartners opvragen. Lees hier meer.
Je kan altijd bij alle duurzame provinciale verzilverpartners terecht. Deze lijst vind je hier. Naast de provinciale partners bouwt elke stad/gemeente een verzilvernetwerk uit samen met haar lokale handelaars. De lokale handelaars zijn enkel toegankelijk voor de eigen bewoners.
De waarde van 1 LimbU is gelijk aan de waarde van 1 euro, dus 1 LimbU = 1 euro.
LimbU kunnen niet vervallen en zijn dus onbeperkt geldig.
Via je persoonlijke menu op de LimbU website, kan je eenvoudig LimbU overschrijving op de rekening van familie of vrienden. Je hebt enkel hun LimbU kaart- of rekeningnummer nodig.

Registreren en de LimbU-betaalkaart

Je kan je registreren via de website. Nadien meld je je bij het stad-/gemeentehuis voor het afhalen van de LimbU-betaalkaart. Meer informatie vind je hier. Heb je geen computer of internetaansluiting, dan kan je rechtstreeks bij je stad/gemeente terecht. Zij registreren je en reiken de LimbU-betaalkaart uit.
Je kan je altijd registreren, ook al doet je stad/gemeente niet mee. Een overzicht van alle deelnemende steden/gemeenten vind je hier.
Een app voor gebruikers zal bij de start van LimbU beschikbaar zijn in de App Store of Google Play Store. Om te kunnen betalen op de betaalterminals bij verzilverpartners heb je evenwel steeds de kaart nodig.
Op dit moment kan je enkel een LimbU betaalkaart ophalen bij je stad/gemeente. Hoe we LimbU-kaarten zullen verdelen indien je stad/gemeente niet mee instapt, zijn we nog aan het bepalen.
Afhankelijk van het beleid in je stad/gemeente worden er één of meerdere LimbU-betaalkaarten per gezin uitgereikt.
Je kan je als vereniging, organisatie of bedrijf registreren en zo samen LimbU verdienen door deel te nemen aan tal van leuke acties. Meer informatie vind je hier.
Je kan altijd extra LimbU-betaalkaarten kopen bij je stad/gemeente. Je kan ze betalen in euro of LimbU.
Meld je aan op de LimbU website. Via je persoonlijke menu kan je de kaart laten blokkeren. Ga daarna naar je stad/gemeente om een nieuwe aan te vragen.
De LimbU-betaalkaart is een officiële betaalkaart die toegang geeft op het betaalterminalnetwerk. De geldigheidsduur is dezelfde als bankkaarten (4 à 5 jaar). De vervaldatum vind je op je persoonlijke LimbU betaalkaart.

Vrijwilligerswerk & belastingen

De meeste LimbU moet je niet aangeven bij de belastingen omdat ze in de vorm van premies worden uitgegeven. Ontvang je LimbU in het kader van officiëel vrijwilligerswerk (via een contract), dan moet je de ontvangen LimbU bijtellen bij je andere vrijwilligersvergoedingen (in euro). Je mag jaarlijks niet meer dan 1.334,44 euro verdienen met vrijwilligerswerk. Meer informatie vind je hier.
Ontvang je LimbU in het kader van officiëel vrijwilligerswerk (via een contract), dan moet je de ontvangen LimbU bijtellen bij je andere vrijwilligersvergoedingen (in euro). Je mag jaarlijks niet meer dan 1.334,44 euro verdienen met vrijwilligerswerk. Meer informatie vind je hier.

Varia

Heb je zelf een goed idee voor een LimbU actie, neem dan contact op met je stad/gemeente, of stuur je idee naar Uitmuntend Limburg.
Ja. In je persoonlijke menu op de LimbU-website is er een optie om LimbU te doneren aan goede doelen in je stad/gemeente of in de provincie.

Uitgiftepartner worden

Neem contact met ons op. In de eerste fase van het project voorzien we als uitgiftepartners enkel de lokale overheden en intercommunales. In een vervolgfase breiden we dit uit met bedrijven, organisaties en verenigingen.
In de eerste fase kunnen enkel lokale overheden deelnemen. De jaarlijkse abonnementsprijs is berekend op basis van het aantal inwoners volgens onderstaande formule:

  • Minder dan 10.000 inwoners: €500,00
  • Tussen 10.000 en 15.000 inwoners: €750,00
  • Tussen 15.000 en 20.000 inwoners: €1.000,00
  • Tussen 20.000 en 35.000 inwoners: €1.250
  • Meer dan 35.000 inwoners: €1.500,00
Een computer of laptop met internetverbinding is een minimumvereiste. Om deelnemers met een LimbU-betaalkaart snel en eenvoudig te bedienen, wordt een barcodescanner aangeraden. Naast het online LimbU-platform in de vorm van een website, is er ook een app voor mobiele apparaten waarmee LimbU uitgegeven kunnen worden, zelfs op locaties zonder internetverbinding.

LimbU uitgeven via (beleids)acties

Neen, wij coördineren de uitwisseling van succesvolle acties. Bijkomend bouwen we een bibliotheek van sjabloonacties. Dit zijn voorbeeldacties die al volledig geconfigureerd zijn en als basis gebruikt kunnen worden voor eigen acties.
Je hebt voor elke actie toegang tot een informatiepaneel en uitgebreide rapporten die je gedetailleerde informatie verschaffen over de voortgang van de actie.
Ja, dat is mogelijk. Per actie kunnen er beperkingen ingested worden. Er zijn drie typen van beperking:

  • doeltype: individu, gezin of vereniging (groep)
  • aantal keer dat er in een bepaalde tijdsperiode deelgenomen kan worden aan de actie
  • maximaal bedrag in LimbU dat kan verdiend worden met de actie in een bepaald tijdsinterval.
Ja, acties kunnen voor drie typen deelnemers ingesteld worden: individu, gezin, vereniging (groep). Een eenmalige actie op gezinsniveau kan maar eenmaal aangevraagd worden door één van de leden van een gezin.

Info voor steden/gemeenten

Neen, LimbU is geen loyalty-systeem. LimbU is een gemeenschapsmuntproject dat focust op het omzetten van beleid naar participatieve acties. Deelnemers worden gewaardeerd voor hun deelname en ontvangen LimbU die ze kunnen besteden bij handelaars (verzilverpartners). De gemeenschapsmunt en loyalty kunnen perfect gecombineerd worden omdat de LimbU-transactie stopt waar loyalty begint. Na besteding in LimbU kunnen er eenvoudigweg loyaltypunten toegekend worden aan de klant, eventueel via dezelfde kaart.
Het LimbU-platform en de LimbU-betaalkaart kunnen gekoppeld worden aan andere systemen zoals bijvoorbeeld loyalty. Dit maakt het mogelijk om tot een totaalbeleving voor de inwoners te komen en een gemeente- of stadskaart uit te geven die toegang geeft tot verschillende toepassingen: LimbU, loyalty, bibliotheek, …
Er kan in principe met elk loyalty-systeem gekoppeld worden.
De UiTPAS van Cultuurnet Vlaanderen en de LimbU-betaalkaart kunnen in principe geïntegreerd worden tot één kaart.
Gift-cards kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in het LimbU-platform. De specifieke details zijn afhankelijk van de noden en het type integratie.
De kosten zijn afhankelijk van de vereisten en het type integratie. De kosten zijn evenwel altijd substantieel lager dan een apart systeem voor geschenkenbonnen.
LimbU is in de eerste plaats het gemeenschapsmuntproject. In ons communicatie- en marketingbeleid benadrukken we enkel dit. De gift-card is een extra werktuig dat tegemoet komt aan de noden van veel steden en gemeenten. Integratie brengt vereenvoudiging in tal van domeinen. Verder hebben beide een postief effect op de lokale economie.
Ja, geschenkenbonnen kunnen perfect naast LimbU bestaan. Ze kunnen echter ook (digitaal) geïntegreerd worden in het LimbU-platform.
Het netwerk van lokale klein- en detailhandelaars wordt samengesteld door de betreffende stad/gemeente, gekoppeld aan haar beleid. Er is voor verzilverpartners wel een charter dat zij dienen te ondertekenen bij aansluiting. Dit charter kan hier geraadpleegd worden.
Het vertalen van duurzame en maatschappelijke doelstellingen naar concrete participatieve acties is de voornaamste focus van het Limbu-project. Dit omvat 90% van onze activiteit. Dat het besteden van LimbU vervolgens ook kan bij verzilverpartners die niet direct aansluiting lijken te hebben bij onze kernwaarden, kan opgevat worden als een concessie aan die kernwaarden. Het besteden van verdiende LimbU is echter de beloning voor de deelnemers en moet derhalve breed toegankelijk zijn. Verder kadert een brede toegang tot de lokale handelaars in de centrumversterkende maatregelen van veel steden en gemeenten. Omdat elke stad en gemeente een eigen beleid zal hebben, zowel voor het LimbU-project, als andere aansluitende domeinen (centrumversterking, loyalty, enz.), wordt deze beslissing bij de stad/gemeente gelegd.
Het aansluiten van lokale handelaars gaat bij voorkeur via de dienst lokale economie van de stad/gemeente, of via de handelsvereniging van de stad/gemeente. De technische modaliteiten en de effectieve aansluiting gebeuren altijd door Uitmuntend Limburg.
Elke dienst kan aan de slag met de LimbU, omwille van het brede werkingsterrein van de LimbU : duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten/economie.
Ja, verzilverpartners kunnen verschillende tarieven hanteren. Echter, de prijs in LimbU mag nooit hoger zijn dan de prijs in euro.
De kost van de LimbU betaalkaarten wordt gedragen door de stad/gemeente. Afhankelijk van het lokale beleid kan die prijs doorgerekend worden aan de deelnemers. Bij voorkeur wordt er minstens één LimbU-betaalkaart per gezin geschonken. Integratie van andere toepassingen zoals loyalty en het gebruik van één (stads/gemeente)kaart kan deze kosten drukken door ze te spreiden over verschillende partijen.
De prijs is afhankelijk van de oplage en ligt iets boven 1,00 EUR per stuk.
Dat is mogelijk. De kostprijs per kaart zal dan wel hoger ligger, afhankelijk van de oplage.

Financiële implicaties

In het LimbU-platform is hier functionaliteit voor voorzien.
Ja. De details zijn afhankelijk van de boekhouding en kostenstructuur van de uitgiftepartner, en worden tijdens de implementatiefase concreet uitgewerkt.
Neen, boekhoudkundig worden alle kosten als EUR geboekt. In de boekhouding wordt enkel een extra bankrekening geconfigureerd: de wachtrekening met LimbU.
Ja, het LimbU-platform kan gekoppeld worden aan boekhoudsoftware, zodat kosten gemaakt in het kader van LimbU-acties automatisch geboekt worden onder de juiste kostenpost/analytische code.
Facturen voor betalingen in LimbU moeten opgemaakt worden in EUR.

Verzilverpartner worden

Neem contact met ons op, of informeer bij de dienst lokale economie of bij je handelsvereniging.
Jaarlijks betaal je een forfaitaire bijdrage van 20 EUR. Alle kosten, toegang tot de helpdesk en software-ondersteuning zijn inbegrepen in deze prijs.
Dit hangt af van je gevoerde beleid binnen onze drie kernwaarden: duurzaamheid, gemeenschapszin, lokale producten. Neem contact met ons op voor een gesprek.
Ja, er kunnen verschillende tarieven gehanteerd worden. Echter, de prijs in LimbU mag nooit hoger zijn dan de prijs in euro.

LimbU accepteren als betaling

Neen. Als je een betaalterminal hebt, moet je kassasysteem niet aangepast worden.
LimbU die je ontvangt als betaling voor goederen/diensten worden periodiek op je bankrekening gestort, in euro. De werking is vergelijkbaar met digitale maaltijdcheques.
Alle terminals van Worldline en CCV die aangesloten zijn op het Europese netwerk kunnen aangesloten worden op het LimbU-netwerk. Er dient ook een onderhoudscontract te zijn bij CCV of Wordline om met LimbU te kunnen betalen op de bestaande betaalterminal. Betaalterminals aangesloten op Banknet hebben (voorlopig) geen toegang.
Ja. Er is een app voor verzilverpartners. Met een smartphone of tablet met ingebouwde camera en internetverbinding kan je LimbU accepteren als betaling.
Neen. Als je geen betaalterminal hebt, of je terminal is aangesloten op Banknet, kan je de app gebruiken, of het online betaalplatform via laptop of PC. Meer informatie vind je op de pagina voor handelaars

Loyalty-systemen

Neen, LimbU is geen loyalty-systeem. LimbU is een gemeenschapsmuntproject waarmee duurzaam en maatschappelijk beleid van uitgiftepartners omgezet kan worden naar participatieve acties. Deelnemers worden voor hun deelname gewaardeerd met een bedrag in LimbU. LimbU worden uiteindelijk besteed bij het verzilvernetwerk als betaalmiddel. Na betaling in LimbU kunnen er evenwel loyalty-punten toegekend worden aan de klant.
Er kan in principe met elk loyalty-systeem gekoppeld worden.

Financiële implicaties

LimbU die ontvangen zijn als betaling voor een dienst/goed, worden automatisch teruggestort op de bankrekening van elke verzilverpartner. Het systeem is analoog aan de digitale maaltijdcheques.
Ja. Er is geen verschil met een transactie in euro. De BTW-aangifte dient gewoon in euro te gebeuren.
Neen. Ontvangen LimbU worden automatisch omgezet naar euro. Dus een transactie in LimbU is in principe een uitgestelde transactie in euro.
Neen. Je dient enkel eventueel een wachtrekening te creëren voor ontvangen LimbU die nog niet in euro uitgekeerd zijn. Dit principe is vergelijkbaar met de digitale maaltijdcheques. Verkopen in LimbU moeten als verkoop in euro geboekt worden.
Een verkoop in LimbU boek je als een verkoop in euro. Boekhoudkundig zijn er geen aanpassingen nodig.
Een factuur die je maakt voor een transactie in LimbU, moet gewoon in euro opgemaakt worden. Er moet geen andere valuta geconfigureerd worden in je facturatieprogramma.