Is meer groen een aandachtspunt voor jouw stad/gemeente? Staat een geëngageerde samenleving hoog op jullie agenda? Schakel dan zeker LimbU in. LimbU helpt je lokale beleid extra slagkracht te geven.

Realiseer je beleid, samen!

Betrek alle partijen in je stad of gemeente bij het realiseren van je beleid. Burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven staan allen voor dezelfde uitdagingen. Ze delen dezelfde bezorgdheden rondom het milieu en de mate waarin een ieder zich gelukkig voelt.
LimbU helpt je al deze partijen met elkaar te verbinden en samen de handen uit de mouwen te steken. Je vergroot de draagkracht om je beleid succesvol uit te voeren.

De drie pijlers – duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten/economie – geven een brede waaier aan mogelijkheden om beleidsdoelen te vertalen naar participatieve acties. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden en verfraaien van buurten of parken, het verkleinen van de individuele CO2 voetafdruk, het terugdringen van het gebruik van pesticiden door het stimuleren van groene (eetbare) tuinen, het vergroten van de sociale interactie door buurtfeesten te sponsoren, sport en cultuur te promoten: de mogelijkheden zijn legio.

Co-creatie, samen aan de slag

Co-creatieve projecten winnen aan populariteit. Denk aan de open-source beweging waar honderdduizenden gedreven techneuten samen de technologie van morgen ontwikkelen. Niet omdat ze er rijk van worden, maar omdat ze in een ideaal geloven waar ze samen voor gaan.

De doelstelling van LimbU, de Limburgse gemeenschapsmunt, is het creëren van een duurzame samenleving. Als lokale overheid doe je dat door je beleid om te zetten naar concrete activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen. Verandering begint bij elk individu, en vele inwoners dragen nu al hun steentje bij. Anderen kunnen een duwtje gebruiken om zich bewust te worden van de impact van hun levensstijl en keuzes op de omgeving. Allen zijn ze potentiële uitvoerders van je beleid. Hun bijdrage en hulp waarderen geeft hen vleugels en bekrachtigt hun positieve zelfbeeld. LimbU, de warmste munt van Limburg, is hét middel om een beleid te vertalen naar co-creatieve participatie.

Prijs?

Onze tarieven zijn doorzichtig en eenvoudig opgebouwd.

 • Jaarlijks abonnementsgeld

  Het abonnementsgeld is gekoppeld aan het aantal inwoners en verschaft toegang tot het LimbU-platform aan alle diensten binnen je stad/gemeente. De basisprijs varieert tussen 500 EUR en 1.500 EUR per jaar.

 • LimbU betaalkaarten voor inwoners

  De kaarten zijn beschikbaar vanaf het najaar. De kosten voor het uitdelen van de LimbU betaalkaarten kunnen (deels) doorgerekend worden aan de deelnemers. Dit bepaal je zelf als lokale overheid.

 • Waardering voor deelnemers

  Dit zijn de kosten voor het inkopen van LimbU die gebruikt worden om deelnemers te waarderen voor hun deelname aan acties die gekoppeld zijn aan jouw beleid.

 • Extra diensten/services (optioneel)

  Digitale cadeaubonnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden, of er kan een koppeling gemaakt worden met loyalty-systemen.

Verzilvernetwerk

Het besteden van LimbU moet een glimlach op elk gezicht toveren. LimbU verzilveren is dat extraatje dat aansluit op de noden, behoeften of dromen van je inwoners: een toemaatje op de wekelijkse boodschappen, een dagje uit met het gezin of het volgen van bijscholing. LimbU bouwt een duurzaam provinciaal verzilvernetwerk uit voor alle Limburgers in de domeinen beleving, sport en vrije tijd, duurzame (lokale) producten, deeleconomie, (bij)scholing en goede doelen.

Als stad of gemeente geef je zelf verder invulling aan dit verzilvernetwerk voor je eigen inwoners, samen met de lokale middenstand. Dit vergroot de mogelijkheden voor de deelnemers en versterkt de lokale handel. De budgetten die in LimbU uitgegeven worden om beleid samen met je burgers te realiseren, vloeien uiteindelijk grotendeels naar het lokale verzilvernetwerk. Het LimbU-project draagt op die manier bij aan de versterking van de lokale (centrum)economie.

LimbU, een mix van “best practices”

Complementaire munten

Ander geld maakt het mogelijk om nieuwe afspraken met elkaar te maken over het verdienen en besteden ervan. Door de spelregels te veranderen kan het geld ingezet worden in domeinen waar het traditionele geld te kort schiet.

Smart Cities

De technologie en de LimbU betaalkaart kunnen gekoppeld worden aan andere domeinen zoals bijvoorbeeld loyalty en bibliotheek om zo tot een totaalbeleving in de stad/gemeente te komen.

Nudging

Nudging is een verzameling technieken om participatie van de burgers aan je beleid te vergroten en gedragsverandering op een positieve manier te beïnvloeden.

Complementaire munten

Ander geld maakt het mogelijk om andere afspraken met elkaar te maken over hoe het te verdienen en te besteden. Door de spelregels te veranderen kan het geld ingezet worden in domeinen waar het traditionele geld te kort schiet.

Smart Cities

De technologie en de LimbU betaalkaart kunnen gekoppeld worden aan andere domeinen zoals bijvoorbeeld loyalty, bibliotheek, enzovoorts om zo tot een totaal beleving in de stad/gemeente te komen.

Nudging

Nudging is een verzameling technieken om participatie van de burgers aan je beleid te vergroten en gedragsverandering op een positieve manier te beïnvloeden.

Geschenkbonnen

Het principe van cadeaubonnen om o.a. premies uit te geven en daardoor de lokale middenstand te ondersteunen kan geïntegreerd worden in het LimbU-model.

Marketing en communicatie

Samen met onze stichtende leden brengen we de LimbU-boodschap naar heel Limburg, via pers, lokale evenementen, website en andere kanalen.

Geschenkbonnen

Het principe van cadeaubonnen om o.a. premies uit te geven en daardoor de lokale middenstand te ondersteunen kan geïntegreerd worden in het LimbU-model.

Marketing en communicatie

Samen met onze stichtende leden brengen we de LimbU-boodschap naar heel Limburg, via pers, lokale evenementen, website en andere kanalen.

Aansluiten

Je aansluiten bij het LimbU-netwerk gaat in drie stappen:

 • Voorstelling van het project

  Een voorstelling van het project op het CBS dat op basis van de informatie een intentieverklaring ondertekent. Deze intentie houdt in dat het CBS gelooft in het verhaal van LimbU, en groen licht geeft om samen te zitten met de administratie (secretaris, diensthoofden, ambtenaren).

 • Praktische werksessies

  De praktische kant van het verhaal vertellen aan alle betrokkenen van de verschillende diensten binnen je stad of gemeente. Na deze voorstelling wordt er vanuit de administratie een positief advies gegeven waarna het CBS het definitieve samenwerkingscontract ondertekent

 • Implementatie

  De concrete implementatie en de uitwerking van eventuele maatwerkoplossingen. In de implementatiefase krijg je als lokale overheid alle hulp en ondersteuning om te starten met participatieve acties, en om het project bekend te maken.

Deze steden en gemeenten gingen u al voor

LimbU verdienen en verzilveren kan over heel Limburg via acties van Limburg.net en, vanaf het najaar, de provincie Limburg, maar de hieronder opgesomde steden en gemeenten gaan nog een stapje verder. Zij nemen het voortouw en lanceren LimbU binnen hun eigen stad of gemeente via eigen acties.